Kokemuksellinen sosioemotionaalisten taitojen ohjelma

MARKED on kokemukselliseen oppimiseen ja itsereflektioon pohjautuva sosioemotionaalisten taitojen ohjelma 13-28 vuotiaille nuorille ja nuorille aikuisille.

Taidot hyvää ja mielekästä elämää varten!

MARKEDin ohjelma pohjautuu teoriaan siitä, että hyvinvointi ja aktiivinen toimijuus syntyvät myönteisestä minäkäsityksestä ja sen vahvistumisesta, taidoista ymmärtää omaa mielen ja tunteiden toimintaa sekä vahvistuneesta merkityksen ja tarkoituksen kokemuksesta, joka syntyy yhdessä muiden kanssa toimimisesta.

Ohjelma on suunniteltu yläkoulusta korkeakouluihin ja se kutsuu yksilöt ja ryhmät vuorovaikutteiselle ja inspiroivalle oppimismatkalle itsetuntemuksen ja ihmisyyden taitojen pariin.

Tutustu ohjelmaan!
Marked nuoret

MARKED with purpose -koulutusohjelma

MARKED -ohjelma koostuu yhteensä 12 askeleesta, jotka pitävät sisällään valmiit tuntisuunnitelmat. Tuntisuunnitelmat sisältävät päivän aiheeseen liittyvän lyhyen opetusvideon, ryhmäharjoituksen sekä itsereflektioharjoituksen. Tunnit aloitetaan aina yhteisellä kohtaamisen hetkellä ja päätetään positiivisen palautteen antamiseen.

Kokonaisuuden loputtua on odotettavissa vahvistumista yksilön myönteisessä minäkäsityksessä, tunnetaidoissa sekä kuulumisen kokemuksessa ja yhteistyötaidoissa. Tämä heijastuu koko kouluyhteisöön ja voi näkyä myös kasvaneena opiskelumotivaationa ja parempina oppimistuloksina.

Varaa aika esittelylle

Ohjelman teemat:

Suhde itseen
 • Minäkäsitys
 • Itsetuntemus
 • Itsemyötätunto
 • Yhteys ja kuuluminen
Ihmisyyden taidot
 • Keho ja hermosto
 • Tunteet ja tunnetaidot
 • Mielen toiminta
 • Ihmissuhdetaidot
Merkitys ja tarkoitus
 • Muovautumiskyvykkyys
 • Rohkeus ja muutos
 • Itsensä johtaminen
 • Merkitys ja tarkoitus

Päivittäinen tuki ja todistus sijoituksesta omaan hyvinvointiin

Ohjelman ja prosessin tueksi osallistujat saavat pääsyn MARKEDin omaan sovellukseen, josta löytyvät kaikki ohjelman materiaalit ja harjoitukset päivittäisen itsereflektio työkalun kera.

Jokainen ohjelman läpikäynyt vastaanottaa MARKED todistuksen, joka on merkkinä siitä, että on kehittänyt omia sosioemotionaalisia taitoja. Todistusta voi hyödyntää osana omaa ansioluetteloa.

Varaa aika esittelylle
Nuoria portaikossa

Miten saamme ohjelman käyttöön?

1.

Ilmoita koulunne tai opistonne mukaan

Varaa tapaaminen toiminnan esittelyä varten osoitteessa info@markedsuomi.fi. Ilmoita mahdollinen osallistujamäärä ja vastaanotatte meiltä tarjouksen ohjelman aloittamiseksi.

2.

MARKED ohjelma voi alkaa!

Aloitamme yhteistyön koulun henkilökunnalle suunnatulla koulutustilaisuudella, jonka aikana tutustutaan ohjelman teemoihin ja tavoitteisiin ja asetetaan yhteinen visio. Koulunne saa lisenssit materiaalien käyttöönottamiseksi ja ohjelma voi alkaa!

3.

MARKED todistusten saaminen

Jokainen ohjelman läpikäynyt saa MARKED-todistuksen merkiksi siitä, että on vahvistanut omia sosioemotionaalisia taitojaan. Todistusta voi hyödyntää osana omaa ansioluetteloa.

Varaa aika esittelylle

Ota yhteyttä!

Mahtavaa! Viestisi lähti mallikkaasti matkaan!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Klikkaamalla "Hyväksyn kaikki evästeet" hyväksyt, että evästeet tallennetaan laitteellesi parantamaan sivuston navigointia, analysoimaan sivuston käyttöä ja tehostamaan mainontaamme. Lue lisätietoja evästepolitiikastamme.
cookies