MARKED- ohjelma

Ohjelma tarjoaa motivoivan ja innostavan tavan oppia sosioemotionaalisista taidoista, itsetuntemuksen työkaluista sekä väylän vahvistaa oman elämän tarkoituksen kokemusta ja aktiivista toimijuutta.

Taidot, jotka valmistavat tulevaisuuteen

Maailma on hyvin erilainen, kuin 20 vuotta sitten ja nuoret tarvitsevat yhä enenevissä määrin kykyä sopeutua ja joustaa, kykyä käsitellä tunteita sekä väyliä löytää itselle merkityksellisten asioiden ja aktiivisen toimijuuden äärelle.

MARKED on polku yksilön sosioemotionaalisten taitojen, itsetuntemuksen työkalujen sekä aktiivisen toimijuuden ja tarkoituksen kokemuksen vahvistamiseen. Ohjelma on saatavilla 3-6 kuukauden kokonaisuutena sekä kolmen vuoden prosessina ja se on suunniteltu kouluille yläkoulusta ylipistoihin sekä osaksi nuorisojärjestöjen toimintaa.

Tutustu vuosikelloihin
Marked nuoret

Itsevarma ja hyvät tunnetaidot omaava nuorten sukupolvi

MARKED -ohjelma koostuu yhteensä kuudestatoista itsetuntemusta, elämäntaitoja ja aktiivista toimijuutta käsittelevästä aihekokonaisuudesta. Aihekokonaisuudet koostuvat valmiista opetusvideoista, itsereflektioon kannustavista sekä aktiiviseen toimintaan rohkaisevista ja ohjaavista tehtävistä.

Oppitunnit ovat vuorovaikutteisia ja inspiroivia, edistävät yhteistyötaitoja, tutkivaa oppimista ja itsereflektiota. Kokonaisuus ei pyydä lainkaan etukäteisvalmisteluja ja tarjoamme ryhmänohjaajalle tueksi oman materiaalin.

Varaa aika esittelylle

Ohjelman pääteemat:

arrow to right
Jokainen kolmen pääteeman sisältä löytyvät aiheet sisältää 4 opetusvideota.
Itsetuntemus
 • Suhde itseen
 • Itsetuntemus
 • Itsetunto
 • Yhteys ja kuuluminen
Elämäntaidot
 • Keho ja hermosto
 • Tunteet ja tunnetaidot
 • Mielen toiminta
 • Ihmissuhdetaidot
Aktiivinen toimijuus
 • Muovautumiskyvykkyys
 • Rohkeus ja muutos
 • Itsensä johtaminen
 • Tarkoitus

Aktiivinen toimijuus ja tarkoituksen kokemus hyvinvoinnin kulmakivenä 

Osana ohjelmaa osallistujat pääsevät suunnittelemaan ja toteuttamaan teon, jossa yhdistyvät itselle merkitykselliset teemat sekä muiden hyväksi koituva lopputulos. Jokainen ohjelman läpikäynyt vastaanottaa MARKED todistuksen, joka on merkki siitä, että he ovat kehittäneet omia sosioemotionaalisia taitojaan ja kykenevät toimimaan aktiivisina muutoksentekijöinä.

Ohjelman ja prosessin tukemiseksi osallistujat saavat pääsyn MARKED-sovellukseen, josta löytyvät kaikki ohjelman videomateriaalit, harjoitukset sekä lisämateriaalia ohjelman teemoista.

Varaa aika esittelylle

Ohjelman seurauksena voi odottaa kasvua ja vahvistumista: 

 • Yksilön itsetuntemuksessa
 • Sosioemotionaalisissa taidoissa
 • Oman elämän tarkoituksen kokemuksessa
 • Aktiivisessa toimijuudessa omassa elämässä ja muiden hyväksi, konkreettisten tekojen kautta
Nuoria portaikossa

Miten ohjelma toimii käytönnössä ja miten sen saa käyttöön?

1.

Ilmoita itsesi ja yhteisösi mukaan

Ilmoita osallistujamäärä sekä ohjelman toivottu pituus osoitteeseen info@markedsuomi.fi. Tilauksen jälkeen lähetämme teille lisenssit, joilla pääsette kirjautumaan applikaatioon, josta kaikki tarvittavat materiaalit ja ohjeistukset löytyvät.

2.

Tehkää toimintanne näkyväksi!

Ohjelman aikana pääsette oppimaan tärkeistä sosioemotionaalisista taidoista, harjoittelemaan ongelmanratkaisu -sekä tiimityötaitoja ja toteuttamaan merkityksellisen teon, joka koituu valitsemanne kohderyhmän hyväksi.

3.

MARKED todistus

Raportoikaa teosta ja tehkää se näkyville applikaation yhteisö -osuudessa. Jokainen ohjelman läpikäynyt saa MARKED -todistuksen, joka on merkki siitä, että yksilö on kehittänyt omia sosioemotionaalisia taitojaan ja kykenevä toimimaan aktiivisena muutoksentekijänä.

Varaa aika esittelylle

Kokemus oman elämän tarkoituksesta

Kokemus oman elämän tarkoituksesta sekä itsestä aktiivisena toimijana on tutkitusti yksi kestävän hyvinvoinnin kasvualustoista. MARKED -ohjelma on rakennettu näihin teemoihin liittyvän tutkimustiedon pohjalta. Pääset tutustumaan tarkoitusajatteluun täältä.

Erika opettaa

Ota yhteyttä!

Mahtavaa! Viestisi lähti mallikkaasti matkaan!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Klikkaamalla "Hyväksyn kaikki evästeet" hyväksyt, että evästeet tallennetaan laitteellesi parantamaan sivuston navigointia, analysoimaan sivuston käyttöä ja tehostamaan mainontaamme. Lue lisätietoja evästepolitiikastamme.
cookies