Tarkoitusajattelu

Maailma kaipaa ja etsii tarkoitusta (viite 1) ja jokaisella yksilöllä, yhteisöllä ja yrityksellä on oma tarkoituksensa. Maailma kaipaa ja etsii myös muutosta ja jokainen yksilö, yhteisö ja yritys on muutoksentekijä.  

Marked nuoret

Tarkoituksen määritelmä

Jokainen yksilö, yhteisö tai yritys elää ja tekee valintoja aina miksi ja mitä varten -kysymysten ohjaamana. Jokapäiväiset valinnat muuttavat aina jotakin; joko yksilön sisäisessä maailmassa tai maailmassa ympärillä.

Jokaisella ihmisellä on tarve saada toteuttaa itseään ja elää elämäänsä sellaisella tavalla, joka tuo kokemuksen elämän tarkoituksesta. (viite 2). Tämä on tutkimusten mukaan yksi psykologinen ydintarve, joka yhdistää jokaista ihmistä. Tämä tarkoitus, eli purpose, määritellään tutkimuksen perusteella seuraavasti:

1) Se on jokin pitkäaikainen tavoite tai päämäärä, muutos, jonka haluaa nähdä maailmassa. 
2) Se liittyy yksilölle henkilökohtaisesti tärkeisiin ja kiinnostaviin asioihin. 
3) Se liittyy itsen ulkopuolelle ja koituu muiden ihmisten tai ympäristön hyväksi. 
(Viite 3) 

Tarkoituksen kokemuksen tutkitut hyödyt

Tutkimusten mukaan kokemus elämän tarkoituksesta on yhteydessä muun muassa suurempaan resilienssiin, optimismiin, toiveikkuuteen, itsearvostukseen, parempaan immuunijärjestelmään ja sydämen terveyteen. (viite 4). Tämän kokemuksen puute puolestaan on tutkitusti yhteydessä ahdistuneisuuteen, masennukseen, yksinäisyyteen sekä päihteiden ongelmalliseen käyttöön. (viite 5)

Tarkoitus koulutuksessa
Koululaisten ja opiskelijoiden kohdalla henkilökohtainen, selkeä ajatus siitä, miksi ja mitä varten opiskelee, lisää tutkitusti koulumenestystä, sinnikkyyttä, uskoa omiin kykyihin sekä opiskelumotivaatiota. (viite 6)

Tarkoitus työpaikoilla 
Työikäisillä selkeä ajatus siitä, miksi ja mitä varten työskentelee jossakin tietyssä työpaikassa tai työtehtävässä, vahvistaa tutkitusti tyytyväisyyttä, sitoutuneisuutta, työpanosta ja lojaaliutta työnantajaa kohtaan. (viite 7) Yrityksen tai muun yhteisön selkeys omasta tarkoituksesta näkyy sitoutuneiden ja tyytyväisten jäsenten lisäksi houkuttelevuutena kuluttajien sekä sijoittajien silmissä. (viite 8)

“Vihdoin oikeasti nuorten näköinen ja nykyaikainen palvelu lisäämään hyvinvointia!”

Enniina

15-v, 9-luokka

“En ennen tiennyt, että voisin olla kiinnostunut itsetuntemuksen teemoista. Nyt olen.”

Heini

17-v, ammattikoulu

“Tarpeellisia taitoja. Olisin hyötynyt näistä jo muutama vuosi aiemminkin.”

Alex

21-v, korkeakoulu

Ida ja nuoret

Tarkoitus MARKEDin toiminnassa

Tarkoituksen kokemus on jokaisen yksilön, yhteisön ja yrityksen löydettävissä. Se on jatkuvasti kehittyvä kokemus, johon on mahdollista kasvattaa, opastaa ja ohjata kodeissa, kouluissa ja työpaikoilla. (viite 9) Elämän tarkoituksen kokemus on löydettävissä sieltä, missä yksilön vahvuudet, ominaisuudet, taidot, unelmat, intohimot, elämänkokemukset ja arvot tulevat mielekkäällä tavalla yhteen itselle merkityksellisen ja muiden hyväksi koituvan pitkäaikaisen tavoitteen ympärille. (viite 10) Se kasvaa erityisesti silloin, kun aktiivinen toiminta muiden hyväksi alkaa pienin askelin. (viite 11). 

MARKEDin toiminta on rakennettu edellä kuvattujen tarkoituksen kokemukseen ja aktiiviseen toimijuuteen liittyvien näkökulmien ja tutkimusten pohjalta. Ohjaamme ja opastamme kohti tarkoituksen kokemusta, hyvinvointia ja aktiivista toimijuutta kolmen näkökulman ja teeman kautta: 

1. Itsetuntemuksen vahvistaminen taitoja, vahvuuksia, unelmia, intohimoja, arvoja ja omaa elämänkokemusta tarkastelemalla. 

2. Aktiivisen toimijuuden vahvistaminen rohkaisemalla toimintaan niiden aiheiden parissa, joissa haluaisi nähdä muutoksen, tarjoamalla konkreettisia mahdollisuuksia muiden hyväksi toimimiseen omassa yhteisöissä sekä näiden tekojen esiinnostamiseen. 

3. Sosioemotionaalisten- ja elämäntaitojen vahvistaminen.

Lähteet:

Viite 1: Naina Dhingra, Naina Dhingra, Samo Andrew, Schaninger Bill, Schrimper Matt2021
Help your employees find purpose or watch them leave. Article on McKinsey&Company https://www.mckinsey.com/capabilities/people-and-organizational-performance/our-insights/help-your-employees-find-purpose-or-watch-them-leave 

Gabrielle N. Pfund, Timothy J. Bono, and Patrick L. Hill2020A higher goal during higher education: The power of purpose in life during university
American Psychological association
https://www.researchgate.net/profile/Gabrielle-Pfund/publication/341798379_A_higher_goal_during_higher_education_The_power_of_purpose_in_life_during_university/links/60f9ba181e95fe241a80ea4d/A-higher-goal-during-higher-education-The-power-of-purpose-in-life-during-university.pdf

Viite 2:  McLeod, Saul2018 Maslow’s hierarchy of needs, Simply Psychology https://canadacollege.edu/dreamers/docs/Maslows-Hierarchy-of-Needs.pdf

Viite 3: Damon W., Menon, J., & Bronk K.C2003 The development of purpose during adolescence. Applied developmental science 7.

Viite 4: Schaefer, Stacey M., Boylan, Jennifer Morozink, van Reekum, Carien M., Lapate, Regina C., Norris, Catherine J., Ryff, Carol D., Davidson, Richard J.2013 
PurposePurpose in Life Predicts Better Emotional Recovery from Negative Stimuli
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0080329Boehm, J. K., & Kubzansky, L. D. 2012 The heart's content: the association between positive psychological well-being and cardiovascular health. Psychological bulletin, 138(4).

Viite 5: Harlow, L. L., Newcomb, M. D., & Bentler, P. M. 1986 Depression, self- derogation, substance use, and suicide ideation: Lack of purpose in life as a mediational factor. Journal of Clinical psychology, 42Bigler, M., Neimeyer, G. J., & Brown, E. 2001
The divided self revisited: Effects of self-concept clarity and self-concept differentiation on psychological adjustment. Journal of Social and Clinical Psychology, 20.

Viite 6: Yeager, D. S., Henderson, M. D., Paunesku, D., Walton, G. M., D’Mello, S., Spitzer, B. J., & Duckworth, A. L. 2014 ‘Boring but important: A self- transcendent purpose for learning fosters academic self-regulation. Journal of Personality and Social Psychology, 107.

Viite 7: Corporate Purpose in an Age of Crises Webinar2021 Harvard business reviewhttps://hbr.org/sponsored/2021/02/corporate-purpose-in-an-age-of-crisis-webinar

Brower Tracy, 2021, The power of purpose and why it matters now. Article on Forbes. https://www.forbes.com/sites/tracybrower/2021/08/22/the-power-of-purpose-and-why-it-matters-now/

Viite 8: 2020 Zeno strength of purpose study2020https://drive.google.com/file/d/1ni3dl4jAEWn7d0KxD_-rB05p2ZoBJJlC/view

BrowerTracy, 2021, The power of purpose and why it matters now. article on Forbes. https://www.forbes.com/sites/tracybrower/2021/08/22/the-power-of-purpose-and-why-it-matters-now/

Viite 9: Damon, W. 2008 The path to purpose: Helping our children find their calling in life. New York: Free press.

Damon, W. 2009 Education Next, 9(3)

Dik, B. J., Steger, M. F., Gibson, A., & Peisner, W. 2011 Make Your Work Matter: Development and pilot evaluation of a purpose‐centered career education intervention. New Directions for Youth Development.

Viite 10: Damon, W. 2008The path to purpose: Helping our children find their calling in life. New York: Free press.

Viite 11: Bronk, K. C. 2013Purpose in life: A component of optimal youth development.  New York: Springer Publishers.

Damon, W. 2008 The path to purpose: Helping our children find their calling in life.New York: Free press.

Klikkaamalla "Hyväksyn kaikki evästeet" hyväksyt, että evästeet tallennetaan laitteellesi parantamaan sivuston navigointia, analysoimaan sivuston käyttöä ja tehostamaan mainontaamme. Lue lisätietoja evästepolitiikastamme.
cookies