Miksi elämäntaidot ja itsetuntemus?

Maailma on hyvin erilainen, kuin 20 vuotta sitten. Työ- ja uramahdollisuudet ovat muuttuneet ja teknologia ottaa paikkaansa tehtävissä, joita me ihmiset olemme ennen hoitaneet. Yhä enemmän korostuu sosiaaliset taidot ja psykologisen pääoman kerryttäminen; rikkaus, joita teknologia ei voi koskaan saavuttaa. 

Huoli nuorten jaksamisesta on ollut paljon esillä, eikä turhaan. Nuoret tarvitsevat yhä kasvavissa määrin kykyä sopeutua ja joustaa, kykyä käsitellä omia tunteita sekä laajentaa omaa ajattelua, kykyä ratkaista ongelmia ja rohkeutta tarttua mahdollisuuksiin. Elämäntaitojen opetus auttaa nuoria kasvamaan itsensä tunteviksi, resiliensseiksi ja hyvät tunnetaidot omaaviksi nuoriksi aikuisiksi. 

Psykologinen pääoma sivistyksen uutena tulokulmana

Elämäntaidoilla tarkoitetaan elämänhallintaa edistäviä taitoja. Ne ovat opittavissa olevia ja harjoiteltavia taitoja, joilla edistetään omaa ja toisten hyvinvointia. Keskeisiä elämäntaitoja ovat mm. itsetuntemus ja ihmissuhdetaidot. OPS:in yhtenä tavoitteena on tukea ihmisenä kasvamista ja kestävän elämäntavan edellyttämää osaamista. 

“Jokainen oppilas on ainutlaatuinen ja arvokas juuri sellaisena kuin hän on. Jokaisella on oikeus kasvaa täyteen mittaansa ihmisenä ja yhteiskunnan jäsenenä. Tässä oppilas tarvitsee kannustusta ja yksilöllistä tukea sekä kokemusta siitä, että kouluyhteisössä häntä kuunnellaan ja arvostetaan ja että hänen oppimisestaan ja hyvinvoinnistaan välitetään.”
(POPS, 2014, s. 15)

Elämäntaidoista ja itsetuntemuksesta opettamalla voidaan merkittävin tavoin olla ennaltaehkäisemässä mielenterveysongelmien, syrjäytymisen ja esimerkiksi addiktioiden syntymistä. Olisitko sinä hyötynyt saadessasi oppia jo nuorena miksi sinulla on tunteita ja miten käsitellä niitä, miten mieli toimii ja esimerkiksi millainen vaikutus hermoston toiminnalla on päivittäisissä ihmissuhteissa? 

MARKED tuo elämäntaitojen ja itsetuntemuksen opetuksen jokaisen nuoren käden ulottuville, opettajia lisätyöllistämättä. Applikaatio osallistaa käyttäjät innovatiivisella tavallaan myös liikunta- ja kulttuuripalveluiden pariin. 

Klikkaamalla "Hyväksyn kaikki evästeet" hyväksyt, että evästeet tallennetaan laitteellesi parantamaan sivuston navigointia, analysoimaan sivuston käyttöä ja tehostamaan mainontaamme. Lue lisätietoja evästepolitiikastamme.
cookies