Elämäntaidot osana koulutusta

MARKED auttaa nuoria kasvamaan itsensä tunteviksi, resiliensseiksi ja hyvät tunnetaidot omaaviksi nuoriksi aikuisiksi, oman elämänsä aktiivisiksi toimijoiksi.

Yläkoulut

Uudenlainen tapa oppia ja opettaa elämäntaidoista

Ahdistuksen tunteet, epävarmuus itsestä ja elämästä sekä haasteet tunteiden käsittelyssä ovat monelle nuorelle arkipäivää. MARKED-oppituntien aikana opitaan taidoista, joita jokainen nuori tarvitsee kestävän ja hyvinvoivan elämän perustaksi.

Tarjoamme yläkouluille valmiit materiaalit oppitunneille sekä nuorille pääsyn aiheita tukevan applikaation pariin. Valmiiden sisältöjen ja tuntisuunnitelmien myötä opettajan ei tarvitse käyttää resursseja aiheisiin perehtymiseen. Sisällöt ja materiaalit on luotu eri alojen asiantuntijoiden ja opettajien kanssa yhteistyössä.

Tutustu vuosikelloihin

Selkeä, luotettava ja helppokäyttöinen

MARKED toiminta pohjautuu POPS 2014 tavoitteille ja sisällöt koostuvat valmiista ja mielenkiintoisista teoriavideoista sekä aiheita tukevista harjoituksista. Opettajan tehtäväksi jää painaa play-nappia ja osallistua yhdessä ryhmän kanssa. Vuosiluokkakohtaiset teemat on jaettu neljään osaan sisältäen 16 tuntisuunnitelmaa.

Valmiit tuntisuunnitelmat taipuvat moneksi ja sisällöt sopivat niin elämäntaitojen oppitunneiksi, 15-minuutin hyvinvointivarteiksi, luokanvalvojan tunneille kuin esimerkiksi osaksi kouluvalmentajan ja opiskeluhuollon toimintaa.

Varaa aika esittelylle

Tutustu pääteemoihin:

Tieto
arrow to right
Harjoitus
arrow to right
Taito

7. luokka

Minä ja tunteet
 • Minäkuva ja itsemyötätunto
 • Tunteet ja tunnetaidot
 • Kommunikointi ja vuorovaikutus
 • Sinnikkyys ja kärsivällisyys

8. luokka

Minä ja muut
 • Mielen toiminta ja ajattelu
 • Keho ja hermosto
 • Ihmissuhteet ja kuuluminen
 • Luovuus ja ongelmanratkaisu

9. luokka

Minä ja tulevaisuus
 • Tavoitteet ja oppiminen
 • Stressi ja uupumus
 • Intohimo ja unelmat
 • Tulevaisuus ja merkityksellisyys

Tukea, missä ikinä oletkin

MARKED ohjelma tukee oppilaiden hyvinvointia myös vapaa-ajalla ja kotona. Osana ohjelmaa oppilaat saavat pääsyn applikaatioon, joka tarjoaa erilaisten elämäntaitojen ja itsetuntemuksen ohjelmien lisäksi matalan kynnyksen keskustelumahdollisuuden suoraan käden ulottuville.

Koulut saavat vanhemmille jaettavaksi valmiit materiaalit toimintaan tutustumista varten, jotka sisältävät myös vanhemmille suunnattuja käytännöllisiä vinkkejä, joiden kautta tukea ohjelman aiheita kotona, oman nuoren kanssa.

Varaa aika esittelylle
Nuoria portaikossa

Miten meistäkin voi tulla MARKED-koulu?

1.

Ilmoita koulunne tai kuntanne mukaan.

Saatte oman yhteyshenkilön yhteistyötä varten. Tarjoamme tuen toiminnan aloittamiseen sekä valmiit materiaalit ohjelmasta tiedottamiseen.

2.

Henkilökunnan koulutustilaisuus

Järjestämme koulutustilaisuuden, jossa henkilökunta pääsee tutustumaan materiaaleihin sekä kokemaan ja oivaltamaan, miltä elämäntaitojen opetus voi näyttää ja miten eri tavoin materiaaleja voi hyödyntää.

3.

Hyvinvointia nuorille, jokaisen saataville!

Opettajat ja oppilaat saavat omat tunnukset materiaaleja varten. Elämäntaitojen opetus voi alkaa!

Varaa aika esittelylle

Opettajien koulutus ja tuki

Koulutamme henkilökunnan ohjelman käyttöönottamiseen. Vuorovaikutteisen koulutuksen aikana opettajat pääsevät tutustumaan materiaaleihin sekä kokemaan ja oivaltamaan, miten eri tavoin sisältöjä voi hyödyntää osana opetusta.

Koulutus antaa konkreettisia työkaluja nuorten hyvinvoinnin tukemiseen ikätason mukaisesti, opettajan omaa hyvinvointia ja itsetuntemusta unohtamatta. Koulutuksen jälkeen opettajilla on selkeä ja turvallinen olo aloittaa elämäntaitojen oppitunnit.

Erika opettaa
Marked nuoret

Psykologinen pääoma kestävän hyvinvoinnin lähteenä

Elämäntaitojen harjoittelu ja itsetuntemuksen syventäminen vaikuttaa positiivisesti nuoren elämässä heijastuen myös pitkälle tulevaisuuteen. Kun nuori omaa hyvät elämäntaidot on hän tasapainossa itsensä kanssa, hänen on mahdollista oppia uusia asioita ja hänellä on tavoitteita ja haaveita tulevaisuutta varten.

Sisällöt tukevat nuorten psyykkistä hyvinvointia ja sen kehitystä ja tämän kautta ne on suunniteltu myös ennaltaehkäisemään syrjäytymisen, kiusaamisen, mielenterveysongelmien ja riippuvuuksien syntymistä.

Ota yhteyttä

Mahtavaa! Viestisi lähti mallikkaasti matkaan!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Klikkaamalla "Hyväksyn kaikki evästeet" hyväksyt, että evästeet tallennetaan laitteellesi parantamaan sivuston navigointia, analysoimaan sivuston käyttöä ja tehostamaan mainontaamme. Lue lisätietoja evästepolitiikastamme.
cookies